Podmínky užívání webové aplikace „Daruju Krev“

Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o užívání webové aplikace Daruju Krev, kterou uzavíráte jako uživatel (dále také jako „Uživatel“) při registraci na webových stránkách https://darujukrev.cz se společností Daruju Krev s.r.o., IČ 091 28 255, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 331339 (dále také jako „Poskytovatel“). Uživatel a Poskytovatel můžou být společně označováni jako Strany či samostatně jako Strana.

Zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři prohlašujete, že jste si podmínky přečetl/a, a že s nimi souhlasíte.

1. Výklad pojmů

2. Předmět smlouvy

3. Registrace a uzavření smlouvy

4. Využívání aplikace

5. Práva a povinnosti poskytovatele

6. Licence

7. Vyloučení záruky a odpovědnost

8. Ochrana osobních údajů

9. Spotřebitelská práva

10. Změna podmínek

11. Závěrečná ustanovení